Vaccinationer på BVC


Alla barn i Sverige rekommenderas vaccination och det är helt gratis. I dagsläget erbjuds vaccination mot nio sjukdomar; difteri, kikhosta, stelkramp, polio, haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och för flickor även humant papillomvirus (HPV).

Varför ska jag låta vaccinera mitt barn?

Att vaccinera barn är den mest framgångsrika medicinska insatsen som gjorts för folkhälsan. I Sverige sker vaccination med säkra och effektiva vacciner mot allvarliga och smittsamma sjukdomar som annars kan ge allvarliga följdsjukdomar. Våra levnadsförhållanden spelar stor roll för hur befolkningen klarar av infektionssjukdomar. Om vi skulle sluta med att vaccinera oss så skulle vi snabbt drabbas av svåra epidemier med resultat som bestående handikapp och till och med dödsfall. Den stora rörlighet samhället nu upplever, med invandring och resor till andra länder, ställer oss för en större prövning än vad vi varit vana vid senaste åren. Detta ökar givetvis riskerna för smitta och sjukdom.

Att du låter ditt barn vaccineras stärker inte bara skyddet för ditt barn, utan minskar också smittspridning till andra barn som kanske är nedsatta av helt andra skäl eller inte kan vaccineras pga allergier eller nedsatt immunförsvar.

Det har tidigare publicerats en forskningsstudie om att vaccin mot mässling kan orsaka autism och kronisk tarmsjukdom. Den studien drogs senare tillbaka eftersom uppgifterna inte stämde. Ett antal stora oberoende undersökningar har efteråt konstaterat att det inte finns något samband mellan vaccin mot mässling och autism eller tarmsjukdomar. Däremot kan flera av sjukdomarna som man vaccinerar mot i vaccinationsprogrammet orsaka svåra hjärnskador. Det kan undvikas genom vaccination.
Källa: 1177 Vårdguiden

Varför vaccinera när sjukdomarna inte längre finns?

Detta är ett påstående som ibland kommer från föräldrar som besöker BVC. Det enkla svaret är att det är inte så. Sjukdomarna finns fortfarande. Däremot märks de inte av hos oss eftersom vi vaccinerar oss. Skulle vi sluta med vaccinationer så skulle sjukdomarna etablera sig igen.

När är det dags för vaccinationer på BVC?

Barns vaccinationer sker vid flera tillfällen under deras uppväxt. Du som förälder till barnet får en kallelse när det är dags för vaccination. Första vaccinationen sker runt 3 månaders ålder och det allmänna vaccinationsprogrammet följer schemat nedan:

Barnhälsovård
Elevhälsa
Ålder3 mån5 mån 12 mån 18 mån 5 år 
Årskurs1-2 5-6 8-9 
DifteriDos 1Dos 2Dos 3Dos 4Dos 5
Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hib. typ B
PneumokockerDos 1Dos 2Dos 3
MässlingDos 1Dos 2
Påssjuka
Röda hund
Humant papillomvirus
(endast flickor)
Dos 1+2

Källa: Folkhälsomyndigheten, HSLF-FS 2016:51 (pdf)

 

Vad behöver jag tänka på inför vaccinationen?

Det är bra om barnet är utvilat och har ätit inför vaccinationstillfället. Låt gärna barnet ha kläder som är enkla att ta av och på, så underlättas proceduren väl på plats. Det är bra att förbereda barnet genom att berätta hur det kommer att gå till, att det kan göra lite ont – men går över fort, och att man får sprutan för att inte bli sjuk.

För att själva sticket inte ska göra ont finns receptfri bedövningssalva/bedövningsplåster att köpa på apotek, till exempel Tapin. De bedövar huden på stället där sticket sker. På barn upp till ett år brukar man sticka i benet och på äldre barn kan man komma att ge vaccinet i armen. Fråga BVC före vaccinationen var barnet kommer att få sprutan, så att du sätter plåstret/salvan på rätt ställe.

Var kan jag vända mig med mina frågor kring vaccination?

Rådgör i första hand med personalen på BVC där ni brukar gå. Du kan också fråga vår BVC-sköterska, men ibland kan rutiner vid vaccination skilja sig något mellan olika landsting.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet